Zmiany w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 24 Czerwiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 23 czerwca 2005 r. odwołała Pana Wiktora Błądka z funkcji Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marka Szczerbiaka, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza powołała Pana Wiktora Błądka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Sławomira Pakulskiego. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. na posiedzeniu dnia 23 czerwca 2005 uchwaliła, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. będzie się składać z sześciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, I Wiceprezesa Zarządu i czterech Wiceprezesów Zarządu. 

Informacje o nowo powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.