Zmiany w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.

poniedziałek, 13 Luty, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 10 lutego 2006 r. odwołała Pana Marka Szczerbiaka ze stanowiska Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Rada Nadzorcza Spółki dnia 10 lutego 2006 r. delegowała Pana Krzysztofa Skórę Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.– do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.