Zmiany w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 24 Luty, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 24 lutego 2006 r. powołała Pana Krzysztofa Skórę na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Dnia 24 lutego 2006 r. Pan Krzysztof Skóra złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Rada Nadzorcza dnia 24 lutego 2006 r. odwołała Pana Jarosława Andrzeja Szczepka z funkcji Członka Zarządu - I Wiceprezesa Zarządu oraz następujące osoby z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu: Pana Andrzeja Kruga, Pana Roberta Nowaka, Pana Sławomira Pakulskiego. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. dnia 24 lutego 2006 r. powołała na funkcję Członka Zarządu - I Wiceprezesa Zarządu Pana Maksymiliana Bylickiego oraz następujące osoby na funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu: Pana Mirosława Bilińskiego, Pana Marka Fusińskiego, Pana Ireneusza Reszczyńskiego. 

Informacje o nowo powołanych Członkach Zarządu wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)