Zmiany w zarządzie KGHM International

Mark Crawley, dotychczasowy Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w KGHM International zastąpił Jarosława Romanowskiego (obecnie I wiceprezes ds. Finansów w KGHM) na stanowisku wiceprezesa ds. sprzedaży i zakupów.

czwartek, 12 Wrzesień, 2013

Mark Crawley rozpoczął swoją pracę w KGHM International trzy lata temu mając 16 – letnie doświadczenie w branży metali nieżelaznych. Mark Crawley posiada szeroką praktykę w handlu surowcami, której nabierał w takich firmach jak Noranda, Traxys i Luis Dreyfus Commodities w Kanadzie, Belgii i Szwajcarii.