Zmiany w składzie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

środa, 23 Kwiecień, 2008
Raport nr 25/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dnia 23 kwietnia 2008 r., odwołała z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Pana Marka Fusińskiego, Pana Stanisława Kota i Pana Ireneusza Reszczyńskiego. 
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała na funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Pana Macieja Tyburę i Pana Herberta Wirtha. 

Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że z dniem 23 kwietnia 2008 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. składa się z 3 Członków Zarządu. 

Informacje dotyczące nowo powołanych Członków Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).