Zmiany w składzie Zarządu

wtorek, 06 Listopad, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 6 listopada 2007 r. odwołała Pana Maksymiliana Bylickiego z funkcji Członka Zarządu - I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
Jednocześnie Rada Nadzorcza dnia 6 listopada 2007 r. powołała Pana Dariusza Kaśków na funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu - dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)