Zmiany w składzie Zarządu

czwartek, 17 Styczeń, 2008
Raport nr 5/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 17 stycznia 2008 r. odwołała Pana Krzysztofa Skórę z funkcji Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Pana Dariusza Kaśków z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. składa się z trzech Członków Zarządu. 
Rada Nadzorcza powierzyła Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu pełniącemu funkcję I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. do czasu powołania Prezesa Zarządu. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)