Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

środa, 11 Kwiecień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 11 kwietnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Jana Sulmickiego. 

Jednocześnie dnia 11 kwietnia 2007 r. następujące osoby zostały powołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki: 

  1. Adam Glapiński, 
  2. Anna Mańk. 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)