Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 18 Październik, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 października 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Adama Łaganowskiego. Jednocześnie dnia 18 października 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Leszka Jakubów i Remigiusza Nowakowskiego.

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)