Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 14 Luty, 2008
Raport nr 10/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 14 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki: 

 1. Leszka Jakubów 
 2. Annę Mańk 
 3. Remigiusza Nowakowskiego 
 4. Stanisława Andrzeja Potycza 
 5. Jerzego Żyżyńskiego 

Jednocześnie dnia 14 lutego 2008 r. do Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: 

 1. Marcin Dyl 
 2. Arkadiusz Kawecki 
 3. Jacek Kuciński 
 4. Marek Panfil 
 5. Marek Trawiński 
 6. Marzenna Weresa 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)