Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

środa, 15 Czerwiec, 2011
Raport nr 15/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 15 czerwca 2011 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby: 

1. Józefa Czyczerskiego, 
2. Marcina Dyla, 
3. Leszka Hajdackiego, 
4. Arkadiusza Kaweckiego, 
5. Jacka Kucińskiego, 
6. Ryszarda Kurka, 
7. Marka Panfila, 
8. Jana Rymarczyka 
9. Marzennę Weresę. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 10 osób i powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 

1. Franciszka Adamczyka 
2. Marcina Dyla, 
3. Arkadiusza Kaweckiego, 
4. Jacka Kucińskiego, 
5. Marka Panfila, 
6. Jana Rymarczyka 
7. Marzennę Weresę 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej osób wybranych przez pracowników Spółki: Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego, Ryszarda Kurka. 

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)