Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki

środa, 21 Listopad, 2012
Raport nr 56/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 21 listopada 2012 roku powołało do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., wybranego przez pracowników Spółki, Bogusława Szarka. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki: Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego. 

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)