Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013

środa, 29 Maj, 2013
Raport nr 17/2013

Raport nr 17/2013: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013