Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011

czwartek, 26 Maj, 2011
Raport nr 12/2011

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011