Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r.

Report number
5/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad_NWZ

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: