Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2005

czwartek, 20 Październik, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu KGHM Polska Miedź S.A. za I półrocze 2005 r. Raport ten zostanie przekazany do wiadomości publicznej 24 października 2005 r.