Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2005

piątek, 16 Wrzesień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu KGHM Polska Miedź S.A. za I półrocze 2005 r. Raport ten zostanie przekazany do wiadomości publicznej 20 września 2005 r.