Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2004 r.

piątek, 15 Kwiecień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego KGHM Polska Miedź S.A. za 2004 r. Raport ten zostanie przekazany do wiadomości publicznej 19 kwietnia 2005 r.