Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2008 roku

wtorek, 22 Kwiecień, 2008
Raport nr 24/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2008 roku, zawierającego kwartalną informację finansową o której mowa w § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych . Raport ten zostanie przekazany do wiadomości publicznej 9 maja 2008 r. 

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)