Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.

wtorek, 08 Sierpień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r. Raport ten  zostanie przekazany do wiadomości publicznej 11 sierpnia 2006 r.

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)