Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2004 r.

czwartek, 17 Marzec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego KGHM Polska Miedź S.A. za 2004 r. Raport ten zostanie przekazany do wiadomości publicznej 21 marca 2005 r. 

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. wishes to announce that the date of publication of its Annual Report for 2004 has been changed; the report will now be published on 21 March 2005.