Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 r.

wtorek, 28 Luty, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminów przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 r. Raporty te zostaną przekazane do wiadomości publicznej w następujących terminach: 

  • raport roczny za rok 2005 - 23 marca 2006 r. 
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2005 - 20 kwietnia 2006 r. 

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)