Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku

wtorek, 12 Sierpień, 2008
Raport nr 42/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminów przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku. Raporty te zostaną przekazane do wiadomości publicznej w następujących terminach: 

  • raport półroczny za I półrocze 2008 - 23 września 2008 roku, 
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 – 14 października 2008 roku. 


Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)