Zmiana terminów przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok

czwartek, 05 Luty, 2009
Raport nr 7/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminów przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok.
Raporty te zostaną przekazane do wiadomości publicznej w następujących terminach:
- raport roczny za 2008 rok - 2 kwietnia 2009 roku
- skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 2 kwietnia 2009 roku.

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)