Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r.

czwartek, 16 Maj, 2019
17/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Ogłoszenie_ZWZ_2019_żądanie_zmian

Newsletter email list: