Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017

Report number
7/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania następujących raportów okresowych za rok 2017:

- Raportu rocznego za 2017 rok;- Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok;- Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

Raporty te zostaną przekazane do wiadomości publicznej 14 marca 2018 roku.Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Raporty bieżące
Ostatnia aktualizacja: