Złożenie wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostki pośrednio zależnej

piątek, 13 Październik, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 12 października 2006 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został złożony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Energetyka Spółka Specjalnego Przeznaczenia sp. z o.o. ( jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Likwidatorem został pan Wojciech Swakoń. 

Spółka została wpisana do rejestru handlowego 28 kwietnia 2005 r. Zarejestrowany kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 500 udziałów. Spółka „Energetyka” sp. z o.o. posiada 499 udziałów, a 1 udział posiada osoba fizyczna. Od momentu rejestracji spółka nie podjęła działalności gospodarczej - w zamyśle spółka ta została powołana do prowadzenia spraw związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Wszelkie zadania dotyczące rozbudowy mocy elektroenergetycznej będą prowadzone i nadzorowane bezpośrednio przez spółkę „Energetyka” sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)