Zgoda akcjonariuszy Quadra FNX na przyjęcie oferty KGHM

niedziela, 19 Luty, 2012

Akcjonariusze Quadra FNX wymaganą większością ponad 2/3 głosów wyrazili zgodę na przyjazne przejęcie przez KGHM Polska Miedź S.A. Quadra FNX Mining Ltd jest średniej wielkości firmą górniczą notowaną na giełdzie w Toronto, w Kanadzie. Decyzja akcjonariuszy to pierwszy z trzech ostatnich etapów finalizacji transakcji przejęcia, po której KGHM stanie się właścicielem kopalń miedzi położonych w Kanadzie, USA, Chile oraz współwłaścicielem światowej klasy projektu Sierra Gorda. 


Zgodnie z ofertą złożoną akcjonariuszom 6 grudnia 2011 roku KGHM zapłaci 15 CAD za jedną akcję Quadra FNX. Oferta ta wzbudziła duże emocje. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Quadra FNX było zarejestrowanych 102 mln akcji z ogólnej liczby 191 mln akcji, czyli ponad 50 proc. Za przyjęciem oferty KGHM oddano 87,8 mln głosów, tj. 78,58%, przeciwko 24 mln. Oznacza to, że wymagana większość 2/3 głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu została przekroczona. 

Po przejęciu Quadra FNX KGHM stanie się zdywersyfikowanym producentem metali, pozyskującym oprócz miedzi i srebra także molibden, nikiel, ołów, złoto, platynę, pallad, ren, i selen. 

Ta transakcja ma strategiczne znaczenie dla KGHM, dla zabezpieczenia przyszłych zysków, budowy wartości dla akcjonariuszy i konkurencyjnej pozycji spółki na globalnym rynku - mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. - To także wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki, jako producenta strategicznych surowców oraz rzadkich metali. 

Dzięki przejęciu Polska Miedź zwiększy w tym roku produkcję o ok. 25 proc., tj. 100 tys. ton miedzi górniczej, a docelowo o prawie 50%. Całkowite zasoby surowca wzrosną o ponad 8,2 mln ton miedzi, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie. Dzięki KGHM polska gospodarka będzie miała jedną z największych firm surowcowych w Europie. 

Kolejnymi etapami finalizacji transakcji są zatwierdzenie jej przez Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej oraz uzyskanie zgody Ministra Przemysłu Kanady. Procedura powinna się zakończyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni. 

KGHM jest dobrze przygotowany do przeprowadzenia procesu przejęcia, integracji oraz do zarządzania międzynarodową grupą – podkreśla prezes Herbert Wirth. – Nabycie tych atrakcyjnych aktywów i projektów górniczych będzie skutkowało obniżeniem średniego kosztu jednostkowego produkcji miedzi, co zabezpieczy przyszłą rentowność spółki, umożliwiając inwestycje i rozwój w zagłębiu miedziowym. 

Przypomnijmy, że Quadra FNX posiada sześć działających kopalń w rejonach o niskim ryzyku politycznym i technicznym: Arizonie, Nevadzie, kanadyjskim Ontario oraz w Chile. Jednym z kluczowych aktywów Quadra FNX jest światowej klasy projekt Sierra Gorda w Chile, będący w fazie realizacji. Wielkość bazy zasobowej plasuje go na siódmym miejscu na świecie wśród projektów miedziowych. Partnerem w tym projekcie jest znana japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45% udziałów. Chilijskie złoże zawiera 1,3 miliarda ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. Po uruchomieniu produkcji w Sierra Gorda, KGHM stanie się również jednym z czołowych producentów molibdenu na świecie. Drugim istotnym projektem firmy jest projekt Victoria w Kanadzie o szacowanej bazie zasobowej na poziomie 14,5 mln ton rudy, bogatej w miedź i nikiel. 

Quadra FNX dysponuje ponad 1 mld USD środków pienięznych, a w 2010 roku wygenerowała 172 mln USD zysku, co umożliwia jej samodzielne finansowanie nakładów inwestycyjnych na istniejące kopalnie i planowany rozwój projektów wydobywczych. 

Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.