Zawieszenie członków Zarządu Spółki

poniedziałek, 19 Grudzień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 19 grudnia 2005  r. zawiesiła w czynnościach Wiceprezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące Pana Wiktora Błądka oraz Pana Andrzeja Kruga. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt  1 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).