Zawarcie znaczącej umowy

wtorek, 11 Styczeń, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 10 stycznia 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Tele-Fonika Kable S.A. na sprzedaż w roku 2005 walcówki miedzianej o średnicy 8 mm. Oszacowano, że wartość wpływów ze sprzedaży w roku 2005 zawierać się może w przedziale od około 267 040,0 tys. USD tj. 828 812,0 tys. PLN do około 333 800,0 tys. USD tj. 1 036 015,0 tys. PLN. Wartość wpływów obliczono szacunkowo przy uwzględnieniu bieżących notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali i kursów NBP PLN/USD oraz stopnia wykorzystania opcji. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.