Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą korekty Budżetu na rok 2005 i założeń do Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005-2009

wtorek, 13 Wrzesień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 września 2005 r. zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd korektę Budżetu Spółki na rok 2005 - przyjętego przez Radę Nadzorczą dnia 20 grudnia 2004 r. (raport bieżący z dnia 21.12.2004 r.) oraz korektę założeń Planu Techniczno ekonomicznego na lata 2005 2009 zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą dnia 21 marca 2005 r. 

Główne założenia skorygowanego Budżetu na rok 2005 i skorygowane założenia Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005-2009 zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym dnia 30 sierpnia 2005 r.