Zaproszenie dla partnerów KGHM Polska Miedź S.A. do zgłaszania zainteresowania przystąpieniem do współpracy w ramach Platformy Transferu Technologii

Data publikacji

Platforma Transferu Technologii

Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach Platformy Transferu Technologii wspomaga organizacyjnie i finansowo współpracę pomiędzy  podmiotami zainteresowanymi udostępnianiem i sprzedażą posiadanych technologii a firmami, które potrzebują ich do rozwoju.

Platforma oferuje usługi wspierające transfer technologii, w tym m.in.

 • gromadzenie informacji o zasobach technologicznych (od tzw. dawców technologii);
 • gromadzenie informacji o potrzebach technologicznych (od tzw. biorców technologii);
 • komunikowanie dawców z biorcami technologii (przez zindywidualizowane działania brokerskie, serwis informatyczny i współpracę z zewnętrznymi partnerami);
 • doradztwo eksperckie;
 • ocenę i dofinansowanie transakcji transferu technologii;
 • organizację: konferencji, seminariów, warsztatów, giełd technologicznych w ramach budowy kultury innowacyjności.

Istotą działań  podejmowanych przez ARP S.A. są działania animacyjne, brokeringowe związane ze wsparciem identyfikacji potrzeb związanych z projektami rozwojowymi przedsiębiorstw (planowane obszary do rozwoju, projekty innowacyjne, poszukiwane technologie), dalej poszukiwaniem partnerów (jednostek naukowych, firm technologicznych w tym start-up), którzy są w stanie dostarczyć poszukiwane rozwiązania, być partnerem w planowanych projektach.

Ważnym elementem PTT jest stymulowanie współpracy dużych przedsiębiorstw (w tym Spółek Skarbu Państwa uczestniczących w PTT) z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Powyższe jest możliwe dzięki specjalistycznym usługom Brokerów ARP S.A.

Do zadań Brokera należy (dokonywana w dialogu z dużym przedsiębiorstwem) identyfikacja podmiotów z sektora MŚP działających w jego otoczeniu, dla których duże przedsiębiorstwo identyfikuje obszar rozwojowy związany z realizowanym modelem współpracy biznesowej. Podmioty z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw odpowiedzą na potrzebę zidentyfikowaną przez duży podmiot poprzez wdrożenie technologii, w której wyszukaniu i implementacji pomoże ARP S.A.

Przedsiębiorcy mali i średni przystępując do modelu oprócz bezpłatnego wsparcia brokerów ARP S.A. uzyskają możliwość dostępu do bezzwrotnego dofinansowania, które ARP S.A. będzie przekazywało w ramach konkursów, które zostaną uruchomione w I kwartale 2016 roku.

Wsparcie przekazywane przez ARP S.A. będzie dotyczyło:

 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych (patenty, nieopatentowana wiedza techniczna) w formie licencji, lub prawa własności
 • zakupu usług doradczych związanych z transferem technologii – technicznych, prawnych oraz dotyczących wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Projekty wspierane przez ARP S.A. będą mogły mieć wartość od 100 000 zł. do 10 000 000 zł.

W przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych intensywność wsparcia będzie wyznaczana zgodnie z mapą pomocy regionalnej (będzie uzależniona od wielkości firmy – mała, lub średnia oraz regionu (województwa), w którym planowane jest wdrożenie technologii).

W przypadku finansowania usług doradczych przewidziano intensywność pomocy do 85%.

Wszystkie aktualne informacje oraz ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją aplikacyjną będą sukcesywnie umieszczane na stronie: ptt.arp.pl.

Celem portalu: ptt.arp.pl jest wspomaganie wymiany informacji między dawcami a biorcami technologii, a główną zaletą jest bogata i stale aktualizowana baza zasobów informacyjnych z darmowym dostępem.

Portal PTT to baza:

 • 665 opisów technologii (tzw. baza dawców),
 • 92 opisy partnerów mogących świadczyć usługi doradcze (tzw. baza ekspertów),
 • 27 opisów zawierających informację o poszukiwanych technologiach (tzw. baza biorców)

Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Zakres informacji, poziom szczegółowości jest uzależniony od podmiotu udostępniającego informacje. Portal zawiera szereg rozwiązań wspomagających wyszukiwanie.

Najistotniejszą zaletą działania portalu jest zobowiązanie ARP S.A. (wynikające z regulaminu) odnoszące się do poszukiwania rozwiązań spełniających kryteria potrzeb zapisane przez przedsiębiorcę zgłaszającego je w tzw. bazie biorców. ARP S.A. na bieżąco organizuje spotkania match-makingowe, podejmuje działania kojarzące partnerów ze sobą.

ARP S.A. zaprasza partnerów KGHM Polska Miedź S.A. do zgłaszania zainteresowania przystąpieniem do współpracy w ramach Platformy Transferu Technologii. Przekazywane informacje będą weryfikowane w dialogu z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A.ARP S.A. podejmie współprace z wybranymi partnerami KGHM S.A. w oparciu o ustalone wspólnie potrzeby rozwojowe.Zgłoszenia wyrażające wolę rozpoczęcia współpracy oraz wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres: jakub.moskal@arp.pl