Wyrok Sądu Najwyższego Chile w sprawie dotyczącej pozwoleń środowiskowych dla projektu Sierra Gorda

wtorek, 05 Sierpień, 2014
Raport bieżący nr 25/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Sąd Najwyższy Chile w dniu 4 sierpnia 2014 r. wydał ostateczny i korzystny wyrok w sprawie dotyczącej zgodności z prawem środowiskowym w zakresie transportu koncentratu miedzi z Sierra Gorda do portu Antofagasta.
Wyrok Sądu Najwyższego potwierdził, że proces pozyskiwania pozwoleń na rzecz projektu Sierra Gorda został przeprowadzony zgodnie z prawem środowiskowym w Chile.
Spółka Sierra Gorda SCM w ścisłej współpracy z partnerami logistycznymi ATI oraz FCAB finalizuje budowę nowoczesnego magazynu oraz infrastruktury załadunkowej do transportu koncentratu miedzi korzystając z portu Antofagasta. Spółka opracowała także tymczasowy, alternatywny plan transportu zapewniający ciągłość dostaw koncentratu do odbiorców.
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. potwierdza wolę długoterminowego zaangażowania Spółki na rzecz inwestycji w Chile oraz w Region Antofagasta, zapewniając, że działalność Sierra Gorda będzie istotnym filarem rozwoju społecznego Regionu oraz całego kraju. Od początku istnienia projektu Sierra Gorda, Spółka dokłada wszelkich starań aby Projekt był realizowany zgodnie z najlepszymi chilijskimi oraz międzynarodowymi standardami.
 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).