Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o rozwoju energetyki jądrowej

czwartek, 23 Wrzesień, 2021
38/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wyraził zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., NuScale Power LLC – producentem rozwijającym reaktory w technologii SMR (small modular reactors - małych reaktorów modularnych) i PBE Molecule Sp. z o.o. Sp. k. – firmą doradczą, dotyczącego przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie jądrowych źródeł energii („Porozumienie”). Porozumienie zostanie podpisane w dniu 23 września 2021 roku i będzie obowiązywać do 23 września 2024 roku.

Porozumienie dotyczy rozwoju technologii jądrowej w formie repoweringu istniejących turbin węglowych lub rozwoju nowych źródeł energii jądrowej w formie SMR – od 1 do 12 modułów o mocy po 77 MW.

Realizacja projektu rozwoju energetyki jądrowej przewidziana jest do końca 2030 roku, przy czym Spółka zakłada, że pierwszy z reaktorów nuklearnych zacznie funkcjonować w 2029 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Newsletter email list: