Wyniki referendum

Komisja Wyborcza Spółki opublikowała protokół głosowania w referendum w sprawie wykupu deputatu węglowego. Wzięło w nim udział ponad 73% pracowników spółki. Ponad 67% głosujących opowiedziało się przeciwko propozycji wykupu deputatu węglowego przysługującego emerytom i rencistom.

czwartek, 10 Listopad, 2011

Referendum przeprowadzano w dniach 8-9 listopada. W głosowaniu wzięło udział 73,28% pracowników KGHM. Na pytanie:

Czy jesteś za wykupem przez spółkę deputatu węglowego przysługującego na podstawie § 50 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. za kwotę 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) złotych brutto, z jednoczesnym wykreśleniem tego postanowienia z ZUZP? 

32,13% pracowników udzieliło odpowiedzi „tak”, natomiast 67,87% głosujących odpowiedziało „nie”.

Biorąc pod uwagę frekwencję w referendum, Komisja Wyborcza Spółki uznała je za skuteczne. Wyniki głosowania natomiast wskazują, że pracownicy są przeciwni wykupowi przez spółkę deputatu węglowego przysługującego emerytom i rencistom. 

- Wysoka frekwencja w referendum to potwierdzenie, że sprawa była istotna dla pracowników. Tak jednoznaczne wyniki pozwalają także ostatecznie wyjaśnić ten temat. Propozycja zarządu wychodziła naprzeciw wcześniejszym oczekiwaniom społecznym i była jednocześnie racjonalna ze względów biznesowych – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

W najbliższy wtorek, 15 listopada zaplanowano spotkanie przedstawicieli zarządu ze związkami zawodowymi w celu omówienia wyników referendum. 

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.