Wyniki KGHM po IV kwartale 2013 roku

Stabilna produkcja przy zdecydowanej dyscyplinie kosztów i skutecznym niwelowaniu niekorzystnego wpływu warunków makroekonomicznych pozwoliły osiągnąć zysk netto na poziomie bliskim prognozy. KGHM zgodnie z planem realizuje najważniejsze projekty rozwojowe.

piątek, 28 Luty, 2014

Zwiększenie wydobycia urobku, mimo mniejszej zawartości metalu w rudzie, pozwoliło przekroczyć zaplanowany poziom produkcji ze wsadów własnych o 11 tysięcy ton miedzi. 

- Koszty rodzajowe, z wyłączeniem podatku od niektórych kopalin i wsadów obcych, pozostają na poziomie 2012 roku – podkreśla prezes zarządu, Herbert Wirth. – To nie jest przypadek, lecz efekt skutecznej realizacji trudnego do osiągniecia celu ograniczania kosztów. Dotyczy to również KGHM International, gdzie gotówkowy koszt C1 był niższy o 12 procent w stosunku do poprzedniego roku - dodaje prezes Wirth.

Wartość zysku netto KGHM Polska Miedź SA w 2013 r. wyniosła 3 miliardy 58 milionów złotych.

- Na taki wymiar zysku wpłynęły przede wszystkim niższe notowania metali, niższy kurs walutowy oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin – wyjaśnia I wiceprezes zarządu, Jarosław Romanowski.- Negatywny wpływ pogorszenia notowań metali na wyniki finansowe Spółki zrekompensowany został przez zwiększenie wolumenu sprzedaży, niższy poziom kosztów działalności podstawowej, wpływ transakcji zabezpieczających oraz niższy podatek dochodowy – tłumaczy Jarosław Romanowski

Zgodnie z harmonogramem jest realizowana priorytetowa inwestycja – budowa kopalni Sierra Gorda w Chile. Obecny stan zawansowania projektu potwierdza przyjęty w planie termin zakończenia budowy w połowie bieżącego roku. Również bez przeszkód przebiegają prace w projekcie Victoria - głębinowej kopalni miedzi, niklu, złota i metali szlachetnych w Kanadzie. Trwają prace nad Zintegrowanym Planem Rozwoju, opisującym szczegółowo proces realizacji tego projektu.

O jedną trzecią wzrosły nakłady inwestycyjne w Zagłębiu Miedziowym. Blisko 60 procent tych nakładów ma charakter rozwojowy. Najistotniejsze realizowane w 2013 roku projekty inwestycyjne to budowa szybu SW-4, kontynuacja projektu Głogów Głęboki Przemysłowy i Programu Modernizacji Pirometalurgii oraz modernizacja parku maszynowego w kopalniach.

KGHM koncentruje się na realizacji podstawowego celu, jakim jest uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda oraz rozwój projektów bezpośrednio wpływających na ograniczenie kosztów i zwiększenie wolumenu produkcji.