Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007

środa, 16 Styczeń, 2008
Raport nr 4/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2007. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2007 dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539)