Wykaz informacji podanych do wiadomości publicznej w roku 2006

wtorek, 16 Styczeń, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje wykaz informacji, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2006. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2006 dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: art.65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539)