Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

wtorek, 10 Lipiec, 2018
30/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 r. i zakończonym dnia 6 lipca 2018 r.

akcjonariusze_ZWZ

Newsletter email list: