Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 24 października 2006

czwartek, 26 Październik, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 24 października 2006 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa - liczba głosów 88 567 521, co stanowi 92,47% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 44,28% w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)