Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zakończonym dnia 13 kwietnia 2018 r.

piątek, 13 Kwiecień 2018 - 2:36PM
13/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., zwołanym na dzień 15 marca 2018 roku i kontynuowanym w dniach 27 marca 2018 roku i 13 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 marca 2018 r. i kontynuowane w dniach 27 marca 2018 r. oraz 13 kwietnia 2018 r., zostało zakończone, wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane. W dniu 13 kwietnia 2018 r. nie została podjęta żadna uchwała.

Raport_13_2018

Newsletter email list: