Wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

wtorek, 31 Grudzień, 2013
Raport nr 41/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., informuje o wygaśnięciu z dniem 31 grudnia 2013 r. umowy ramowej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A.”

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).