Wygaśnięcie umowy

czwartek, 06 Styczeń, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że z dniem 5 stycznia 2005 roku, wraz z otrzymaniem zapłaty za ostatnią dostawę partii materiału, została zakończona realizacja kontraktu na dostawy katod miedzianych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Glencore International AG. Powyższy kontrakt był przedłużeniem umowy z dnia 15 lipca 2003 zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Glencore International AG na sprzedaż katod miedzianych w latach 2004-2008 (raport bieżący nr 40/2003 z dnia 16 lipca 2003). W związku z powyższym, w rozumieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. obie umowy uważa się za wygasłe. Spółka nie przewiduje negatywnych skutków finansowych z tytułu rozwiązania w/w umów. Rozwiązanie w/w umów nie wpłynie na wielkość obrotów KGHM Polska Miedź S.A.