Wybór członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki

piątek, 13 Maj, 2011
Raport nr 8/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 11 –12 maja 2011 r., pracownicy Spółki dokonali wyboru 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników: Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego i Ryszarda Kurka. 

Informację Zarząd Spółki przekazuje za Protokołem Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków do Rady Nadzorczej VIII kadencji KGHM Polska Miedź S.A. 

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki wejdą w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji z chwilą podjęcia stosownych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Osoby wybrane przez pracowników zasiadają w Radzie Nadzorczej Spółki VII kadencji. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)