Wybór członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki

środa, 21 Wrzesień, 2011
Raport nr 24/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 19-20 września 2011 r., pracownicy Spółki dokonali wyboru 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników: Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego, Pawła Markowskiego.

Informację Zarząd Spółki przekazuje za Protokołem Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 19-20 września 2011 r.

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki wejdą w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji z chwilą podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).