Wybór członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki

piątek, 07 Wrzesień, 2012
Raport nr 49/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 5-6 września 2012 r., pracownicy Spółki dokonali wyboru 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników: Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego, Bogusława Szarka. 

Informację Zarząd Spółki przekazuje za Protokołem Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 5-6 września 2012 r. 

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki wejdą w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji z chwilą podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).