Wybór Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników

piątek, 16 Maj, 2008
Raport nr 31/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 14 –15 maja 2008 r., pracownicy Spółki dokonali wyboru 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników: Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego i Ryszarda Kurka. 

Informację Zarząd Spółki przekazuje za Uchwałą Nr 7/2008 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008 r. oraz Protokołem Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

Powołanie członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników wymaga podjęcia właściwych uchwał przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 26 czerwca 2008 r. 

Osoby wybrane przez pracowników zasiadają w Radzie Nadzorczej Spółki VI kadencji. 

Podstawa prawna: zasada II.1.5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW