Wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

środa, 12 Marzec, 2008
Raport nr 16/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 roku podjęła uchwałę o wszczęciu postępowanie konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
Postępowanie konkursowe będzie przebiegać zgodnie z "Regulaminem w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.", przyjętym przez Radę Nadzorczą w tym samym dniu. 
Ogłoszenie prasowe o postępowaniu konkursowym zostanie opublikowane jednorazowo w dziennikach ogólnopolskich "Rzeczpospolita" i "Gazeta Wyborcza" a także na stronach internetowych Spółki w terminie do dnia 14 marca 2008 roku. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)