Wspólne projekty badawcze KGHM i EcoMetales

środa, 30 Styczeń, 2013

Porozumienie o współpracy podpisali w Santiago de Chile prezesi KGHM Polska Miedź SA oraz EcoMetales, spółki zależnej koncernu Codelco. Umożliwia ono realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych zarówno na poprawę parametrów produkcyjnych jak i oddziaływania na środowisko. 

W liście intencyjnym znalazły się zapisy dotyczące projektów badawczo-rozwojowych związanych z konwersją arsenu w związki obojętne środowisku, zagadnienia dotyczące redukcji żużli metalurgicznych, czy też modernizacji procesu flotacji, prowadzącej do zwiększenia uzysku miedzi, srebra i innych metali. Miedziowe giganty z Chile i Polski mają zbadać również, które z wdrożonych w Codelco pirometalurgicznych rozwiązań innowacyjnych, skutkujących obniżką kosztów eksploatacyjnych, możliwe są do zastosowania w KGHM. 

Umowa z EcoMetales została podpisana podczas wyjazdu delegacji KGHM do Chile, która m.in. zapoznała się ze stopniem zaawansowania prac przy budowie kopalni wraz z kompleksem przeróbczym Sierra Gorda oraz brała udział w biznesowym szczycie państw Ameryki Południowej i Unii Europejskiej CELAC-UE. 
Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM, zapowiedział także współpracę stron w ramach projektu inteligentnej kopalni, która ma na celu pełną mechanizację wydobycia surowców. 
Z kolei Ivan Valenzuela, prezes EcoMetales, zaznaczył, że współpraca pomoże w dalszej eliminacji z procesu wydobywczego potencjalnych czynników zagrażających zdrowiu i środowisku. 

Z dotychczasowych rozmów specjalistów z KGHM i Codelco wynika, że rozpatrywana jest modernizacja układu flotacji, umożliwiającą wzrost uzysku rzędu ok. 1 proc. W warunkach KGHM oznaczałoby to dodatkową produkcję rzędu 5-6 tys. ton miedzi oraz 1,2 ton srebra rocznie, o wartości około 140 mln zł. 

EcoMetales jest 100 proc. spółką Codelco, której zadaniem jest rozwiązywanie problemów zagospodarowania odpadów górniczych, hutniczych, poprawy uzysków metali wiodących jak również odzysk metali towarzyszących ze strumieni materiałów krążących zwłaszcza w obiegach hutniczych. Codelco to z kolei największy producent miedzi na świecie. 


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.