WPEC w Legnicy S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzkiej 11 w Lubinie.

Data publikacji: 
piątek, 11 Marzec 2022 - 10:03AM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w  LEGNICY  SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Poznańska 48 , 59 – 220 Legnica, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Grodzkiej 11 w Lubinie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki  geodezyjnej nr 49/1 obręb nr 0005 miasta Lubina, o powierzchni 472m2 oraz prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 280 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość. Dla  nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lubinie księga wieczysta   o numerze KW LE1U/00023813/3.

Dokładny opis przemiotu sprzedaży oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Nieruchomość można oglądać  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak pod nr telefonu 667 876 458 w godz. od 7:00 do 15:00 lub Aleksander Łuciów telefon 603 795 434.